Start arrow Rekrutacja
Rekrutacja P9

Image

 

Lista kandydatów przyjętych do przedszkola nr 9 w Raciborzu:

 

 

  

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia można dokonać od dnia 12.04.2021 r. od godz. 9:00 do

19.04.2021 r. do godz. 15:00 

 

 

 

Dnia 09.04.2021 r., o godz. 15.00 zostanie upubliczniona lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 9 w Raciborzu.

 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.):

§ 11 b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.  

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przedszkola nr 9 w Raciborzu:

 

 

 

 

Image 

 


 

Image 

 

Zarządzenie odnośnie rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2021/2022 - dok.doc

 

Deklaracja kontynuacji - dok.doc

 

 

 

 

 

 

 Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

w postępowaniu rekrutacyjnym

 do Przedszkola nr 9:

 

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym - dok.pdf

 


W związku z zaistniałą sytuacją prosimy rodziców o potwierdzanie woli zapisu dziecka do przedszkola. Pisemne bądź telefoniczne oświadczenia należy składać w dniach od 6 kwietnia do 15 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00.


Prosimy o przesyłanie wypełnionego dokumentu:

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola - dok.doc

 

pocztą elektroniczną do placówki (zsp2rac@poczta.onet.pl), do której dostało się dziecko.


Jeśli rodzic nie ma takiej możliwości to można zadzwonić do placówki
(32/4155636 w godzinach od 8:00 do 10:00), podać dane weryfikujące dziecka
np. pesel oraz swoje dane, a dodatkowo pisemne potwierdzenie woli wrzucone
do skrzynki pocztowej placówki.

 

 


  

 

Nabór do przedszkoli 2020

 

Znane są już terminy i zasady naboru dzieci do raciborskich przedszkoli.


Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli dla których Miasto Racibórz jest organem prowadzącym na rok szkolny 2020/2021 określone zostały Zarządzeniem nr 551/2020 Prezydenta miasta Racibórz z dnia 30 stycznia 2020r. -  zarządzenie - dok.pdf

 

Kryteria naboru wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz określone zostały Uchwałą nr XXXVIII/577/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r. - uchwała - dok. pdf

 
 
następny artykuł »