Start arrow Zapytanie ofertowe nr1
zamówienia publiczne

Image

 

 

Wynik postępowania  na realizację przedmiotu zamówienia: Wymiana istniejącej nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR na placu zabaw w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 2 w Raciborzu, ul. Tuwima.

 

 Wpłynęło 5 ofert.

 

 Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę wykonawcy: GREENSPORT Anna Straszewska, 34-312 Międzybrodzie-Bialskie, ul. Tartaczna 14, cena brutto: 68 990,07 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt zł 07/100).

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

"Wymiana istniejącej nawierzchni bezpiecznej z płyt SBR na placu zabaw w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr2 w Raciborzu, ul.Tuwima 1"


 

Zapytanie ofertowe- plik pdf  

 

Formularz oferty- plik pdf  

 

Mapa- plik pdf