Start arrow O nas
O nas

Image

 

Przedszkole nr 9 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 znajduje się

w Raciborzu, dzielnicy Ocice. 

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Racibórz.
  
Organem nadzoru pedagogicznego jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

 

Od poniedziałku do piątku zapewniając bezpieczeństwo, opiekę, edukację 
zaprasza dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat od godziny 6.45 do godziny 16.00.

 

Każdy dzień w przedszkolu w życzliwej i twórczej atmosferze przynosi coś nowego. Dzieci pod troskliwą opieką nauczycielek zdobywają nowe wiadomości, 
nabywają nowych umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania.

 

 

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. 

 

 

 

MISJĄ NASZEGO PRZEDSZKOLA JEST

 

Tworzenie warunków do realizacji praw i obowiązków dziecka. 
Wspomaganie środowiska rodzinnego w zaspokojeniu potrzeb dzieci: - potrzeby bezpieczeństwa fizycznego, - potrzeby bezpieczeństwa psychicznego, - potrzeby kontaktu i akceptacji, - potrzeby aktywności poznawczej.

 

 

 

DZIECKO MA PRAWO:

 

a) do właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - wychowawczego

i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych dziecka, jego zainteresowań, zdolności oraz poziomu intelektualnego, 

b) do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej

i religijnej, 

c) do opieki pedagogicznej w przypadku nieuczestniczenia w zajęciach dodatkowych (religia, rytmika, języki i inne), 
d) do ochrony przed wszelkimi formami używania przemocy fizycznej bądź psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz do życzliwego

i podmiotowego traktowania.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Działania dotyczące realizacji podstawy programowej, realizowane są w godz: 8.00 – 13.00.

 

 

Programy nauczania

 

Praca wychowawczo - dydaktyczna z dziećmi realizowana jest w oparciu o miesięczne plany w poszczególnych grupach wiekowych, uwzględniając:

·   zajęcia organizowane

·   język angielski

·   zabawy

·   spacery

·   wycieczki

·   pracę indywidualną

·   współpracę z rodzicami

 

 

Zadania edukacyjne realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego
"Kocham przedszkole" - Mirosławy Anny Pleskot i Agnieszki Staszewskiej-Mieszek, zatwierdzonego przez MEN.

W pracy z dziećmi przedszkole wykorzystuje pakiety edukacyjne Wydawnictwa WSiP pt. Tropiciele:

 

·   Tropiciele. Trzylatek

·   Tropiciele. Czterolatek

·   Tropiciele. Pięciolatek

·   Tropiciele. Sześciolatek

 

 

Programy dodatkowe realizowane w przedszkolu:

Czytające przedszkolaki

Czyste powietrze wokół nas

Żywienie na wagę zdrowia 

 

 

 

Zajęcia dodatkowe:

 

Język niemiecki - 6 razy w tygodniu

(poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7.30-8.00

oraz poniedziałek i czwartek: 13.00-13.30)

 

 

 Język angielski - 2 razy w tygodniu

(środa: 9.00-9.30 i piątek 12.00-12.30)


 

Religia - 2 razy w tygodniu
(środa: 13.00-13.30  i czwartek 7.30-8.00 grupa najstarsza)


 

Gimnastyka korekcyjna - 2 razy w tygodniu
(wtorek i środa godz. 7:25 - 7:55)

 

 


Przedszkole posiada trzy oddziały: 


Image Biedronki - grupa dzieci 2.5 i 3 letnich.  

 

Image Motylki - grupa dzieci 3, 4 i 5 letnich.

 

 Image Pszczółki - grupa dzieci 5 i 6 letnich. 

 

 

 

 Image

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »