Start arrow Koło matematyczne
KOŁO MATEMATYCZNE

 

 Opiekunowie  kół: Klasa IV i V - Bożena Gładysz klasa VI - M. Pisarczyk

 

Program zajęć koła matematycznego dla uczniów zdolnych z klas IV- VI

 

Celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań uczniów, doskonalenie i poszerzanie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach lekcyjnych,wyrabianie systematyczności i wytrwałości, kształcenie umiejętności pracy w grupie, przygotowanie do konkursów matematycznych, kształtowanie postawy otwartej na innych, życzliwość.


I Cele edukacyjne

 

- rozwijanie zainteresowań uczniów,
- doskonalenie i poszerzanie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach lekcyjnych,
- kształtowanie umiejętności redagowania tekstu zadania, formułowania problemów i ich rozwiązywania,
- wyrabianie systematyczności i wytrwałości,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie, przygotowanie do konkursów matematycznych,
- kształtowanie postawy otwartej na innych, życzliwość.

 

II Treści nauczania

 

Oprócz treści zawartych w programie nauczania matematyki, które są tu pogłębiane, przewiduje się wprowadzenie następujących:

 

KL IV

1.Geometria kartki papieru.
2. Zadania oznaczone jako trudne w podręczniku.
3. Gry i zabawy matematyczne.
4. Rozwiązywanie zadań ze zbioru „Czy chcesz mieć szóstkę”.

KL V

1. Cechy podzielności liczb naturalnych.
2. Obliczenia procentowe.
3. Dodawanie i odejmowanie w zbiorze liczb całkowitych, zastosowanie w życiu.
4. Średnia arytmetyczna w zadaniach.
5. Skala i plan- wykorzystanie w praktyce.

KL VI

1. Kształtowanie pojęcia funkcji.
2. Podstawowe wiadomości o zbiorach.
3. Potęgi o wykładniku naturalnym w zbiorze liczb wymiernych.


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »