Start arrow ISO 14001
Certyfikat ISO 14001

 

 

W roku 2007 ZSP Nr 2 w Raciborzu, podjęła działania zmierzające do wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskowego  normy ISO 14001.


W ramach tych działań zdefiniowano aspekty znaczące, opracowano zestawienie celów i zadań do realizacji w 2007 r., przygotowano niezbędną dokumentację.


Realizowane w placówce cele i zadania były i są nakierowane na zwiększanie świadomości ekologicznej wśród pracowników, uczniów i pośrednio ich rodziców.


Pojęto działania zmierzające do zminimalizowania niekorzystnego oddziaływania jednostki na środowisko naturalne oprzez zmniejszenie zużycia wody, energii elektrycznej, gazu, ograniczenie wytwarzania odpadów oraz  prowadzenie ich segregacji.

 

Wśród uczniów prowadzono edukację ekologiczną w różnorakiej formie: konkursy, udział w akcjach i programach. W wyniku podjętych działań oraz po przeprowadzonych auditach wewnętrznym i zewnętrznym,  w czerwcu 2008r. ZSP Nr 2 uzyskał certyfikat SZŚ ISO 14001.

 

 

 

 

 

 Aktualności 2018

 

Karty realizacji zadań za rok 2017 - dok. pdf

 

Monitoring zużycia gazu, wody, energii elektrycznej w 2017r. - dok. pdf  

 

Monitoring zużycia wody, gazu i energii elektrycznej - zestawienie od 2006 r. - dok. pdf

 

Zestawienie celów i zadań na rok 2018 - dok. pdf

 

 

 

 

 ImageAktualności 2017


Karty realizacji zadań za rok 2016 - dok. pdf

 

Monitoring zużycia gazu, wody, energii elektrycznej - dok. pdf

 

Wykaz aspektów środowiskowych i znaczących - dok. pdf

 

Zestawienie celów i zadań na rok 2017 - dok. pdf 


 

 

 

Image Aktualności 2016

 

Polityka Środowiskowa Gminy Racibórz

 

Zestawienie celów i  zadań oraz program realizacji zadań na rok 2016 - dok. MS Word

 

Karta Informacyjna Realizacji Zadań za rok 2015 - dok. MS Word

 

Monitoring zużycia wody, energii elektrycznej, gazu - rok 2015 - dok. Ms Excel

 

Informacja dla kontrahenta - dok. pdf


Księga Systemu Zarządzania Środowiskowego w Gminie Racibórz - dok. pdf

 

 

Wykaz aspektów środowiskowych - dok. pdf

 

 


 

 Image Aktualności 2015

 

Monitoring zużycia wody, energii elektrycznej, gazu - rok 2014 - dok. pdf

 

Monitoring zużycia wody, energii elektrycznej, gazu 2006-2014 - dok. pdf

 

Sprawozdanie z wydatkowania środków przydzielonych na rok 2014 - dok. pdf

 

Zestawienie celów i zadań oraz program realizacji zadań na rok 2015 - dok. pdf

 

 

 

 

 

  Image  Aktualności 2014

 

Nowa Polityka Środowiskowa Gminy Racibórz - dok. pdf

 

Informacja na Przegląd Systemu Zarządzania- dok. pdf

 

Monitoring zużycia wody, energii elektrycznej, gazu - 2013r. - dok. Ms Excel

 

Cele i zadania na rok 2014 - dok. pdf

 

Wykaz aspektów środowiskowych i znaczących dla ZSP 2 - dok. pdf

 

 


 

Image ROK 2013

Zestawienie celów i zadań na rok 2013 - dok. Ms Word

 

Monitoring zużycia wody, energii i gazu - dok. Ms Excel

 

 

 

Image ROK 2012


Zestawienie aspektów znaczących 2012 - pdf

 

 Zestawienie celów i zadań na rok 2012 - pdf

 

Tabele na przegląd 2012 - pdf

 

 Monitoring zużycia wody, energii i gazu - pdf

 

 

 

Image   ROK 2011

 

Wykaz aspektów środowiskowych

 

Zestawienie aspektów znaczących

 

Sprawozdanie z ISO

 

Zestawienie celów i zadań na rok 2011 dla ZSP 2

 

Zestawienie celów i zadań na rok 2009 dla ZSP 2 

 

 

 

 System Zarządzania Środowiskowego wg. normy ISO 14001-ZSP 2

 - prezentacja pdf

 


 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »