Start arrow Koło wokalne
KOŁO WOKALNE

Opiekun koła - M. Pisarczyk


Celem zajęć jest kształtowanie zainteresowań i zdolności muzycznych, kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim, kształtowanie systematyczności oraz umiejętności współpracy w grupie, wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania czasu wolnego, kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu, udział w konkursach wokalnych i instrumentalnych.

 

I  Cele edukacyjne

 

kształtowanie zainteresowań i zdolności muzycznych
kształcenie głosu i umiejętności posługiwania się nim
kształtowanie systematyczności oraz umiejętności współpracy w grupie
wdrażanie uczniów do aktywności artystycznej i kulturalnego wykorzystania czasu wolnego
kształcenie słuchu muzycznego i poczucia rytmu
udział w imprezach szkolnych i poza szkołą
poszerzanie repertuaru wokalnego i instrumentalnego ( flety podłużne)
udział w konkursach wokalnych i instrumentalnych.


 II Treści nauczania

 

nauka piosenek i pieśni z zachowaniem naturalnego głosu
stopniowe rozszerzanie skali głosu
kształcenie techniki zespołowego śpiewu przez ćwiczenia wyrównujące barwę samogłosek i poprawną dykcję
doskonalenie intonacji przez ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową na wysokość dźwięku
śpiewanie kanonów i utworów wielogłosowych
kształcenie umiejętności interpretacji utworów oddanie charakteru poszczególnych pieśni poprzez ćwiczenia z zastosowaniem różnych zmian elementów muzyki ( tempo, dynamika, itp.)
poszerzanie umiejętności gry na fletach sopranowych.

 

Image

 

III Repertuar

 

Dobór repertuaru uwzględnia przede wszystkim kalendarz imprez szkolnych i środowiskowych. Są to utwory popularne, piosenki dziecięce, harcerskie, pieśni patriotyczne, kolędy, utwory wielogłosowe.

 

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »