Start
  Image 

 
 

Image
 
                   

 

WAŻNE INFORMACJE 

 

Rodzice i opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły, mogą wejść do szkoły, do strefy rodzica (korytarz parter, przy drzwiach głównych, strefa ograniczona pomarańczowymi pasami) zachowując zasady:

 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

- dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,

- rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

 

Osoba odprowadzająca i odbierająca dzieci ze szkoły nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Z dniem, w którym miasto Racibórz zostanie wpisane
do strefy ż
ółtej lub czerwonej, będzie obowiązywał

bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób z zewnątrz.  
 
 Image