Start
  
Image
 
                   INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWIESZENIA
                             DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
 

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu, organu prowadzącego oraz dyrektora ZSP 2 zawiesza się działalność Przedszkola nr 9 na czas:
od 29 października 2020 r.
do 6  listopada 2020 r.


Działania te mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Informujemy, że w tryb nauczania zdalnego
przechodzą nauczyciele z grupy starszaki A oraz starszaki B.


            

Życzymy nade wszystko zdrowia, wytrwałości i mam nadzieję szybkiego powrotu do przedszkola
Dyrekcja ZSP2 w Raciborzu

 
 
 

UWAGA RODZICE!

 

Informujemy o możliwości dobrowolnego ubezpieczenia swojego dziecka od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ( NNW ).


Osoby zainteresowane, indywidualnie zawierają umowę ubezpieczenia w formie

zdalnej do dnia 30 września 2020 r. - szczegóły w zakładce " Dla rodziców " 

- " Ubezpieczenie ".

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE 

 

Rodzice i opiekunowie odprowadzający i odbierający dzieci ze szkoły, mogą wejść do szkoły, do strefy rodzica (korytarz parter, przy drzwiach głównych, strefa ograniczona pomarańczowymi pasami) zachowując zasady:

 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

- dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

- dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

- stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa,

- rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.

 

Osoba odprowadzająca i odbierająca dzieci ze szkoły nie może mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

Z dniem, w którym miasto Racibórz zostanie wpisane
do strefy ż
ółtej lub czerwonej, będzie obowiązywał

bezwzględny zakaz wstępu do szkoły osób z zewnątrz.  
 
 Image